Hoeveel zonnepanelen leggen?

Hoeveel zonnepanelen leggen is een vraag die veel mensen stellen. Niet onbelangrijk, aangezien het aantal de kostprijs van uw investering zal bepalen. Om de vraag te beantwoorden, moet u een aantal factoren in overweging nemen. Wat is bijvoorbeeld het oppervlakte van uw dak? Dit is namelijk de limiterende factor van het aantal panelen dat u kan plaatsen. Wilt u volledig zelfvoorzienend zijn op zonne-energie? Dan moet u uw energieverbruik nagaan. Ligt deze hoog, dan heeft u meer panelen nodig.

Overzicht om snel te navigeren op de pagina

Wij hebben erg veel informatie over het kuisen en onderhouden van zonnepanelen op deze pagina samengesteld.

Ken uw verbruik en energiebehoefte

Hoe meer energie u verbruikt, hoe meer zonnepanelen u nodig heeft om hieraan tegemoet te komen. Een logische rekensom, maar desalniettemin belangrijk. Breng op voorhand uw energiebehoefte in kaart. Wat was uw gemiddelde verbruik de afgelopen twaalf maanden? Op deze manier kan u een indicatie maken van de energie dat de panelen zullen moeten genereren om zelfvoorzienend te zijn, en zodoende een antwoord geven op uw vraag.

Uw energieverbruik in kaart brengen, het is makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe begint u eraan? Neem de eindafrekening van uw elektriciteitsfactuur er eens bij. Op deze factuur staat, uitgedrukt in kWh, hoeveel uw gezin het afgelopen jaar verbruikte. Om zelfvoorzienend te zijn moeten uw zonnepanelen dit bedrag zelfstandig genereren.

hoeveel zonnepanelen plaatsen

Piekvermogen en verschillende soorten zonnepanelen

U weet nu wat uw verbruik op jaarbasis is. Maar hoeveel panelen zijn ervoor nodig omdat te kunnen produceren? Daarvoor is het piekvermogen van de zonnepanelen die u op oog hebt, van groot belang. Het piekvermogen is de maximale capaciteit van het paneel, het maximum aan energie dat het kan opwekken. Dit is afhankelijk van type paneel en merk. In brochures van fabrikanten zal u deze informatie terugvinden. Deel uw jaarlijks verbruik door het piekvermogen, en u krijgt het vereiste vermogen. Het vereiste vermogen wordt uitgedrukt in Wp, Wattpiek. Op basis van dit getal, kan u het aantal panelen berekenen. We demonstreren de berekening hieronder met een concreet voorbeeld.

Voorbeeld

Stel dat uw eindfactuur van vorig jaar zegt dat uw gezin 3500 kWh verbruikte. Dit is het gemiddelde in ons land voor een doorsnee gezin. De zonnepanelen die u op oog heeft, kent een piekvermogen van 250 Wp, dit is opnieuw het gemiddelde. In ons klimaat kunnen zonnepanelen ongeveer 85% van hun piekvermogen behalen (1 Wp = 0.85 kWh). Met andere woorden: een paneel met een piekvermogen van 250 Wp, wekt in België jaarlijks ongeveer 213 Wh op (250*0.85).

We delen het jaarlijkse verbruik, 3500 kWh, door 0.85, het gemiddelde piekvermogen van een paneel. Dat is 4117 Wp. U hebt dus een installatie nodig die dit kan produceren op jaarbasis.

U hebt een vermogen van 4117 Wp nodig om aan uw verbruik van 3500 kWh tegemoet te komen. Deel dit vermogen door het piekvermogen per paneel, om te kijken hoeveel panelen u exact nodig heeft. 4117/250 = 16,5. Indien u panelen met een piekvermogen van 250 Wp laat leggen, heeft u er 17 nodig om uw nodige energie te produceren.

Rendement van zonnepanelen

Zijn zonnepanelen de investering waard? Veel mensen wikken en wegen lang vooraleer ze de knoop doorhakken en panelen laten plaatsen. Het rendement is daarbij van groot belang, want u wilt natuurlijk waar voor uw geld krijgen. Zoals hierboven al werd aangehaald, verschilt dit van merk en type. Gaat u voor zonnepanelen met een hoger rendement, dan zal u er minder moeten leggen om hetzelfde vermogen te creëren als met exemplaren met een lager rendement.

Wie zich in het rendement van panelen verdiept, zal de termen monokristallijne en polykristallijne zonnepanelen lezen. Kortweg betekent dit het volgende: monokristallijne panelen zijn opgebouwd uit één kristal per zonnecel. Het paneel is egaal en heeft daarom een hoger rendement per m². Dit verschil komt vooral tot uiting bij direct zonlicht. Het wordt dus aangeraden monokristallijne zonnepanelen te plaatsen op kleinere daken die gericht zijn naar het zuiden. Bij polykristallijne exemplaren bestaat het paneel uit verschillende kleine kristallen. U kan dit verschil met het blote oog waarnemen. Ze hebben een iets lager rendement per m², maar zijn ook goedkoper. Deze worden vaker geïnstalleerd op grote daken.

Via de Zonnekaart Vlaanderen kan u berekenen hoe snel u uw investering heeft terugverdiend. Een handige tool. Op basis van uw adres kan u bovendien ook nagaan of uw dak geschikt is voor het plaats van panelen.

Zonlicht en wolken, is locatie belangrijk?

Een belangrijke factor voor het rendement is uiteraard de zon. Hoe zonniger de regio waar u woont, hoe meer energie de zonnepanelen kunnen produceren, en hoe minder u er nodig heeft. Dit is logisch. Toch betekent dit niet dat u nerveus moet worden telkens wanneer een donkere wolk de zon blokkeert. Minder zonlicht betekent uiteraard minder stroomopwekking, maar het effect ervan is niet zo desastreus dan als we vaak denken. Ook bij lichte bewolking is er zon. De panelen verliezen dan zeer weinig van hun capaciteit. U hoeft dus niet aan de Costa del Sol te wonen, om te genieten van zonne-energie. Het Belgische en Nederlandse klimaat is ook zeer gunstig voor de panelen. Sterker nog, een beetje bewolking levert onder sommige omstandigheden zelfs extra energie op. Wanneer de zon langs de randen van wolken piept, is het zonlicht krachtiger, en levert het meer op.

hoeveel zonnepanelen leggen

Hoeveel dakoppervlak heeft u nodig?

Het is verleidelijk om uw hele dak vol te leggen met zonnepanelen, maar dat is niet per se de investering waard. Het is beter om het aantal dat u gaat plaatsen, af te stemmen op uw energieverbruik. Maar hoeveel dakoppervlakte moet u dan reserveren om zelfvoorzienend te zijn in zonne-energie? Haal er opnieuw even uw rekenmachine bij. We weten al dat de gemiddelde zonnepaneel een vermogen van 250 Wp bedraagt. De gemiddelde afmetingen zijn 0,99m op 1,65m. Dat komt neer op 1,64m² per paneel. Indien u, conform het voorbeeld dat we eerder gebruikten, 17 panelen nodig heeft, betekent dat 28m² dakoppervlak.

Indien uw dak niet zo groot is, of u het liever niet helemaal vol wil leggen, kan u opteren voor panelen met een hoger rendement. Deze leveren meer stroom op, en nemen minder plaats in. In dit opzicht kan het interessant zijn om te kijken naar het verschil in monokristallijne of polykristallijne panelen (zie uitleg hierboven).

Een dak vol zonnepanelen leggen of twee keer plaatsen?

Het leggen van een installatie is een investering. Er zijn vaste kosten aan verbonden. Om deze reden is het goedkoper in één keer veel panelen te laten plaatsen, dan ze in twee keer te leggen. U betaalt de professionals maar een maal. Vroeger werd dit echter afgeraden door middel van het prosumententarief, maar sinds de digitale meter werd geïntroduceerd op 1 juli 2019, kunnen prosumenten ook kiezen voor een vergoedingssysteem zonder prosumententarief. Dit betekent dat u voor de extra productie geen jaarlijks prosumententarief betaalt.

Wat is het prosumententarief?

Eigenaars van zonnepaneelinstallaties zijn zowel consument als producent van energie. Ze wekken soms meer stroom op dan dat ze verbruiken. Dit wordt geïnjecteerd in het elektriciteitsnet. Zo ontstond het concept de ‘prosument’. Vroeger droegen de prosumenten niet bij aan het gebruik van het elektriciteitsdistributienet, terwijl ze er zowel van afnemen als injecteren. Dat werd dus opgelost op 1 juli 2015 met de introductie van het prosumententarief. De netkosten werden verdeeld over iedereen die over zonnepanelen beschikt.

Echter, de digitale meter verandert het een en ander. Als u deze laat plaatsen, kan u ervoor kiezen om deze te laten werken op dezelfde manier. De meter werkt dan als een terugdraaiende teller en u betaalt het prosumententarief. Anderzijds kan u er ook voor kiezen om nettarieven te laten bereken op basis van datgene dat u werkelijk afneemt van het elektriciteitsdistributienet. Laat dit u niet afschrikken. Op basis van deze tool kan u een simulatie maken. Lees meer op de website van het VREG.

Hoeveel zonnepanelen leggen? Meer over de kostprijs

Goed, u wilt zonnepanelen laten plaatsen, maar wat kost dit? Sowieso is een zonne-energie installatie een investering. Daarbij is de kwaliteit afhankelijk van factoren zoals de kwaliteit, het rendement in wattage en het aantal panelen dat u laat leggen. Het uiteindelijke prijskaartje wordt berekend op basis van de Wattpiek. Stel dat de prijs €1,4 bedraagt. De installatie die u laat leggen, genereert minder dan 4.000 Wattpiek, dan komt dat neer op een gemiddelde aankoopprijs van €5.443, exclusief btw en de kosten voor het plaatsen en onderhouden van de installatie.